W 1910 roku w Ostrowie Wielkopolskim, w tamtejszym Domu Katolickim, otwarta została wystawa obrazów i rzeźb artystów wielkopolskich. Została ona zorganizowana z inicjatywy Komitetu Odczytów Ludowych i Czytelni Ludowych. Jego prezes, ks.  Marcin Kowalczyk mówił w czasie otwarcia: „Sztuka u nas nie rozwijała się pomyślnie, bo  nie było zrozumienia dla niej, bo  nie było tego zbliżenia się do sztuki, nie było tego łącznika, któryby jednoczył życie materyalne z życiem duchowem. A ten łącznik powstanie tylko wtedy, jeżeli my wytwory sztuki naszej jak najszerszemu damy poznać ogółowi. Ostrów pierwszy z miast prowincyalnych zdobył się na to, ażeby urządzić tego rodzaju wystawę u siebie”.

Jak wyglądała wystawa? „Ubikacye, w których się mieści wystawa obrazów i rzeźb artystów wielkopolskich na pierwszy rzut oka zaraz sprawiają miłe i przyjemne wrażenie. Wielka sala – dla wystawy obrazów za obszerna – zręcznie została dla wystawy wyzyskana i tak gustownie przystrojona, że przestrzeń jej już nie tylko nie razi lecz przeciwnie, widza wchodzącego na salę owiewa jakaś świeża, niecodzienna atmosfera, czujesz się zupełnie w przybytku godnym sztuki, opanowuje cię nastrój podniosły i poważny”

Na wystawie prezentowano 126 dzieł, m.in. prace Wł. Glinkiewicza, M.G . Wywiórskiego, W. Gosienieckiego, D. Mukułowskiej, Wł. Zamiary, W. Magdzińskiego, M. Kremerówny, K. Czajkowskiej, St. Sonnewenda. Dominowały przedstawienia krajobrazowe, portrety, w mniejszym stopniu martwa natura i malarstwo religijne. Wśród rzeźb dominowały popiersia i medaliony.

 Ekspozycja cieszyła się dużą popularnością i uznaniem mieszkańców,  zebrała pochlebne opinie także wśród przyjezdnych. Jak pisano w Kurierze Poznańskim: „Główna sala bardzo duża, elegancka, doskonale oświetlona, z wielkim smakiem, przystrojona palmami, z siedzibą rzuconą na środku, i kilku stosownemi meblami, robi wrażenie nadzwyczaj dodatnie. Dwa sąsiadujące z nią pokoje, nie mniej odpowiednie. Obrazy rozmieszczone dobrze, wszędzie pełno słońca, z prawdziwą przyjemnością można tu przebywać. Nastrój miasteczkowy zatarty zupełnie”.

M.W.G.“Łąki nad Wartą w Rogalinie“. 1907 r. Muzeum Narodowe w Poznaniu źródło: Arkonia

Więcej na temat wystawy zob. m.in.

  • Pierwsza wystawa obrazów i rzeźb w Ostrowie, Przegląd Oświatowy. Miesięcznik Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu, z. 10, 1910, s. 310-313
  • Andrzej Wojtkowski, Pięćsetlecie parafji w Ostrowie, Ostrów Wielkopolski: 1935, s. 22-23
  • dr D.R., Wrażenia z pierwszej wystawy obrazów i rzeźb artystów wielkopolskich w Ostrowie, Kurier Poznański, 1910, nr 215, s. 1-2.

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz