farmaceuta, historyk i etnograf, publicysta, założyciel Koła Macierzy Szkolnej w Kłodawie oraz Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK) w Piotrkowie Trybunalskim, redaktor „Kroniki Piotrkowskiej”. Założyciel Muzeum Krajoznawczego Ziemi Piotrkowskiej (1909), któremu przekazał swoje gromadzone przez wiele lat zbiory.

Więcej na temat muzeum i jego twórcy zob. m.in.

T. Szperna, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1909–1939 i jej twórca Michał Rawita Witanowski, „Acta Iniversitatis Lodziensis, Folia Librorum”, 2001, nr 10

Na fotografii: Michał Rawita Witanowski herbu Rawicz, portal Dawny Piotrków

[mw]