Ryszard BOBROW | Początki kolekcji sztuki dekoracyjnej w Muzeum Narodowym w Warszawie

17.12.2018 |   Założone w 1862 roku Muzeum Sztuk Pięknych, w 1898 roku przekazane miastu, a w 1916 roku przemianowane na Muzeum Narodowe miastu stołecznemu Warszawy, oczywiście nie miało w swojej strukturze miejsca na sztukę określaną jako dekoracyjną, użytkową, stosowaną, przemysł artystyczny czy rzemiosło. Dyrektor honorowy Muzeum Cyprian Lachnicki (1824-1906) w pierwszej wersji testamentu z … Czytaj dalej Ryszard BOBROW | Początki kolekcji sztuki dekoracyjnej w Muzeum Narodowym w Warszawie