Dziedzic Mogielnicy w pow. trembowelskim, kolekcjoner, archeolog, starożytnik, mecenas sztuki. W l. 1880. zamieszkał w Kołomyi, gdzie udostępnił publicznie swoje zbiory wraz z biblioteką.  1867–83 członek Rady Powiatowej w Trembowli, 1894 członek Rady Powiatowej w Kołomyi, dyrektor kołomyjskiej kasy oszczędnościowej, kurator Szkoły Garncarskiej, działacz Galicyjskiego Tow. Gospodarczego we Lwowie i Tow. Tatrzańskiego w Krakowie.

Muzeum huculskie w Kołomyi, „Tygodnik Ilustrowany” 1903 nr 14 s. 274

[dd, tfr]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz