Dziedzic Mogielnicy w pow. trembowelskim, kolekcjoner, archeolog, starożytnik, mecenas sztuki. W l. 1880. zamieszkał w Kołomyi, gdzie udostępnił publicznie swoje zbiory wraz z biblioteką.  1867–83 członek Rady Powiatowej w Trembowli, 1894 członek Rady Powiatowej w Kołomyi, dyrektor kołomyjskiej kasy oszczędnościowej, kurator Szkoły Garncarskiej, działacz Galicyjskiego Tow. Gospodarczego we Lwowie i Tow. Tatrzańskiego w Krakowie.

Muzeum huculskie w Kołomyi, „Tygodnik Ilustrowany” 1903 nr 14 s. 274

[dd, tfr]

Dodaj komentarz