Rolnik, publicysta, wydawca prac dot. rolnictwa, społecznik. W latach 1852-1855 studiował na Wydziale Filozoficznym UJ, odbył także studia rolnicze; współtwórca [?] Muzeum Pszczelniczego, pomysłodawca Muzeum mleczarskiego.

Więcej na temat Zygmunta Jaroszewskiego zob.:

Wacław Wandurski, Ś.p. Zygmunt Janina Jaroszewski, Tygodnik Illustrowany 1891, nr 66, s. 213-214.

[ato]


Dodaj komentarz