Duchowny prawosławny, absolwent Petersburskiej Akademii Duchownej, w latach 1870-1881 służył w Warszawie. Następnie pracował jako wykładowca i inspektor w klasycznym gimnazjum męskim w Chełmie, gdzie służył w soborze katedralnym. Był członkiem Chełmskiego Bractwa Bogurodzicy, w latach 1882–1884/1885 pracował jako kustosz Cerkiewno-Archeologicznego muzeum przy Chełmskim Bractwie Bogurodzickim.

Na temat Budiłowicza zob:

Aleksandr Budiłowicz hasło w Wikipedii, stamtąd także fotografia, ok. 1913.

[ato]

Dodaj komentarz