Duchowny prawosławny, absolwent Petersburskiej Akademii Duchownej, w latach 1870-1881 służył w Warszawie. Następnie pracował jako wykładowca i inspektor w klasycznym gimnazjum męskim w Chełmie, gdzie służył w soborze katedralnym. Był członkiem Chełmskiego Bractwa Bogurodzicy, w latach 1882–1884/1885 pracował jako kustosz Cerkiewno-Archeologicznego muzeum przy Chełmskim Bractwie Bogurodzickim.

Na temat Budiłowicza zob:

Aleksandr Budiłowicz hasło w Wikipedii, stamtąd także fotografia, ok. 1913.

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz