Fotograf, malarz, od 1910 roku członek Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (oddział główny w Warszawie), sekretarz Komisji Fotograficznej, darczyńca i kustosz zbiorów fotograficznych PTK. Dokumentował okolice Warszawy, krajobrazy i zabytki Piotrkowa, Przedborza i okolic.

 

Więcej na temat Feliksa L. Liszewskiego zob.:

Wojciech Zawadzki, Liszewski Feliks Lambert (1876-1933), Przedborski Słownik Biograficzny

Fotografia z: Liszewski Feliks Lambert (1876-1933)

[ato]

Dodaj komentarz