Projekt Muzeum ogrodniczego przy Towarzystwie Ogrodniczym Warszawskim (1888)Dokument DjVu

Autorem koncepcji muzeum był specjalista w dziedzinie sadownictwa Edmund Jankowski (1849-1938), jeden z założycieli Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego. Muzeum dzielić miało się na 5 działów, podzielonych na mniejsze podgrupy. Instytucja ta miała działać przy Towarzystwie Ogrodniczym. Projekt został opublikowany na łamach czasopisma „Ogrodnik Polski: dwutygodnik poświęcony wszystkim gałęziom ogrodnictwa”, 1888 R.10, T.10, Nr 8, s. 169-173

w skróconej wersji także w „Bibliotece Warszawskiej”, 1888, t.2, s. 508-509

[ato]


 

Dodaj komentarz