“Na ulicach już o tak wczesnej porze niezwykłe ożywienie: tu widać kmiotków, prowadzących bydło i konie na wystawę, dalej gromadki rannych spacerowiczów, żywo rozprawiających o wystawie” – tak pisał Cezariusz Wojszycki relacjonując żychlińską wystawę.

Wystawa rolniczo-przemysłowo-rzemieślnicza w Żychlinie została otwarta w sierpniu 1913 roku. Wystawa podzielona została na kilka działów: przemysł ludowy, ogrodnictwo, ziemiopłody, inwentarz żywy, przemysł fabryczny, wyroby rzemieślników, piśmiennictwo (prasa). Najszerzej reprezentowany był pierwszy dział, w którym zaprezentowano m.ni. kilimy, fartuchy, przykłady haftów, ozdobne pasy, koszyki, dekoracje, przedmioty codziennego użytku i dewocjonalia, dla których tłem były fotografie umieszczone na ścianach remizy.

Istotnym elementem ekspozycji była prezentacja wyrobów okolicznych fabryk materiałów budowlanych, maszyn, a także inwentarz żywy ioraz warzywa i owoce prezentowane przez włościan z z Żychlina, Gombina, Gostynina czy Kutna, które oceniane były i nagradzane przez specjalne komisje wystawowe.

W ramach dwudniowej ekspozycji przewidziano organizację odczytów na temat rolnictwa, handlu i przemysłu (w remizie strażackiej), zwiedzanie doświadczalnego pola, pokazy gimnastyczne, koncerty muzyczne chórów i miejscowego zespołu “Lutni” oraz zabawę taneczną. Zapewniano ochronkę dla dzieci oraz konkursy z nagrodami (jedną z nich była głowa cukru z Dobrzelina).

Więcej na temat żychlińskiej wystawy zob.:
Wojszycki Cezariusz, Wystawa w Żychlinie, Łowiczanin: tygodnik społeczno-ekonomiczny i polityczny poświęcony sprawom Łowicza i okolicy. Wychodzi w każdy piątek, 1913, rok III, nr 34, 22. sierpnia, s.2
Wojszycki Cezariusz, Wystawa w Żychlinie, Łowiczanin: tygodnik społeczno-ekonomiczny i polityczny poświęcony sprawom Łowicza i okolicy. Wychodzi w każdy piątek, 1913, rok III, nr 35, 29. sierpnia, s.2-3


Na ilustracji: Stary Żychlin
źródło:http://gminazychlin.pl/o-miescie/historia/

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Redaktor

Dodaj komentarz