W 1890 roku w warszawskim Muzeum Przemysłu i Rolnictwa zorganizowana została wystawa etnograficzna, prezentująca  okazy przywiezione przez podróżnika i etnografa Leopolda Janikowskiego (1855-1942) z wyprawy afrykańskiej.

Jak pisał Janikowski: “Powróciwszy do kraju uważam za pożyteczne owocem trzechletniej własnej pracy podzielić się z szerszym ogółem, wystawiając na widok publiczny zebrana kolekcję etnograficzną i przyrodniczą”.

Wystawa składała się z 10 działów:
I – Przedmioty kultu religijnego
II – Broń
III – Stroje, ozdoby, oznaki władzy
IV – Tkaniny i wyroby z włókien roślinnych
V – Narzędzia muzyczne
VI – Przedmioty domowe do użytku i narzędzia gospodarskie
VII – Sprzęty, narzędzia żeglarskie i rybackie
VIII – Rozmaitości (Zabawki, nożyki, varia)
IX – Fotografie, rysunki, mapy, szkice
X – Zbiory przyrodnicze

Jak pisał Zygmunt Wasilewski: “Niewątpliwie dobra kolekcya etnograficzna powinna wywołać w umyśle zwiedzającego przybliżony obraz kultury danego ludu, i temu zadaniu, trzeba przyznać, wystawa p. Janikowskiego, jak na prywatny zbiór jednego człowieka bardzo bogata i ciekawa, odpowiada w całości”.

Kolekcja Janikowskiego została włączona do zbiorów Muzeum Etnograficznego, które funkcjonowało przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa od 1892 roku jako Stała wystawa etnograficzna. Zbiory muzeum zostały całkowicie zniszczone w czasie II wojny światowej.

Więcej na temat wystawionych przedmiotów zob. m.in.:

Katalog wystawy etnograficznej Środkowej Afryki ze zbiorów Leopolda Janikowskiego, Warszawa: druk S. Orgelbranda i synów, 1890.
Wasilewski Zygmunt, Wystawa etnograficzna Środkowej Afryki ze zbiorów Leopolda Janikowskiego, Tygodnik Ilustrowany 1890, nr 45, s. 300-301

Na ilustracji: Wystawa etnograficzna Środkowej Afryki ze zbiorów Leopolda Janikowskiego, Tygodnik Ilustrowany 1890, nr 45, s. 300

[ato]


 

Print Friendly, PDF & Email

Redaktor