W 1888 roku, z inicjatywy hr. Gustawa Broel-Platera (1841-1912) w pałacu Krasińskich (zwany także pałacem Czapskich i Raczyńskich, ul. Krakowskie Przedmieście 5, ob. siedziba ASP), odbyła się pierwsza Polska Wystawa Muzyczna. Jak pisał Stanisław Cichomski, “Obecna wystawa jest wynikiem dobrej woli, owocem niemal ostatniej chwili, posiłkującej się nieraz szczęśliwym przypadkiem”.

Na ekspozycji zaprezentowano m.in. instrumenty dawne i współczesne, rękopisy, ikonografię, pamiątki po znanych osobistościach, m.in. po F. Chopinie i S. Moniuszce. Wydrukowany na potrzeby wystawy katalog nie jest jednak jej odzwierciedleniem,. Jak pisał autor: “Niemożność ujęcia w systematyczną, oddzielnym grupom odpowiadającym organizacyję okazów na samej wystawie, ograniczonej szczupłością pomieszczenia, skłoniła redakcję Katalogu do zastosowania tych podziałów w opisie szczegółowym wystawionych przedmiotów”.

I- Instrumenty starożytne i nowożytne
II- Portrety, biusty, sztychy, litografie, fotografie i miniatury kompozytorów, wirtuozów i śpiewaków
III- Autografy i podobizny dzieł dawnych i dzisiejszych kompozytorów (partycye oper, koncertów, śpiewy, kartki albumowe, listy, itd.)
IV- Partytury drukowane, różne kompozycye, wydawnictwa oraz dzieął teoretyczne dawne i nowożytne
V- Ważniejsze zabytki starożytne dawnej muzyki polskiej: druki, rękopisy, podobizny, odpisy i t.d.
VI- Varia
VII – Medale

Więcej na temat wystawy zob. m.in.:
Stanisław Ciechomski, Z wystawy muzycznej, „Tygodnik Illustrowany”, 1888,
nr 271, s. 148–149; nr 272, s. 164–165
Jan Karłowicz, Narzędzia ludowe na wystawie muzycznej w Warszawie, na wiosnę r. 1888, „Wisła”, 1888, s. 431–435
Aleksander Poliński, Wystawa muzyczno-artystyczna, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, 1888, nr 232, s. 113–114
Aleksander Poliński, Katalog rozumowany Pierwszej Polskiej Wystawy Muzycznej 1888 r., Warszawa, Redakcja Echa Muzycznego, Teatralnego i Artystycznego, 1888
Beniamin Vogel, Instrumenty na warszawskiej wystawie muzycznej w 1888 r., „Muzyka”, 36, 1991, nr 3, s. 77–83
Ewa Dahlig-Turek, Maria Pomianowska, Polskie fidele kolanowe
(Re)Konstrukcja, Teka Lubelska tom 4, Warszawa–Lublin–Kraków 2014


Na ilustracji: Karta tytułowa katalogu, Aleksander Poliński, Katalog rozumowany Pierwszej Polskiej Wystawy Muzycznej 1888 r., Warszawa, Redakcja Echa Muzycznego, Teatralnego i Artystycznego, 1888, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa,
źródło: http://www.wbc.poznan.pl/Content/383229/index.djvu

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Redaktor

Dodaj komentarz