Chemik, publicysta, sekretarz Towarzystwa dla Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu, w latach 1892-1893 kustosz Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej, w latach 1897-1921. Dyrektor Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.

Na temat Józefa Leskiego zob. m.in.

Józef Leski (1845-1921): dyrektor Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w latach 1897-1921, opr. Daniel Kamiński, Warszawa: Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, 2011

 

Na fotografii: Józef Leski, fot. ok. 1915, repr. z Józef Leski (1845-1921): dyrektor Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w latach 1897-1921, s. 34.

[ato]

Dodaj komentarz