Ponad 100 lat temu, 14 listopada, w budynku przy ul. Południowej 3 w Łodzi, otwarta została Wystawa Sztuk Pięknych. Zorganizowana została przez łódzkie Towarzystwo Krzewienia Oświaty (zał. 1906), którego głównym celem było krzewienia czytelnictwa, organizowanie kursów czytania i pisania czy zakładanie i utrzymywanie działalności bibliotek. Idea organizacji wystawy miała na celu podniesienie popularności sztuk pięknych w mieście.

Jak zapewniał reporter łódzkiego dziennika, “Składa się on [lokal] z dziewięciu pokojów, w których rozmieszczone zostaną bogate zbiory dzieł sztuki, obecnie już zapewnionych”, dodając “[…] dla ożywienia wystawy [postanowiono] urządzić kilka seryj obrazów, na każdą seryję wyznaczony będzie 3-4 tygodniowy termin od daty wystawienia” (1908, nr 236). Komitet wystawowy zakładał zakup części dzieł i ich rozlosowanie między posiadaczami biletów sezonowych. Na wystawie prezentowano prace takich artystów i stowarzyszeń jak: Fałat, Wyspiański, Malczewski, Dunikowski, Tichy, Trojanowski, Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych, Sztuka Krakowska.
“Obrazy rozklasyfikowano  i zawieszono w sposób, któryby przy odpowiednim oświetleniu nie obniżał zalet wystawionej pracy”. Zaletą wystawy było zaprezentowanie dzieł wcześniej nieznanych, będących głownie w posiadaniu artystów, rzadziej kolekcjonerów prywatnych.

Wystawa otwarta była przez trzy miesiące, wstęp kosztował 15 kopiejek dla dorosłych i 10 kopiejek dla dzieci, przewidziano także sprzedaż biletów miesięcznych (1rubel 25 kopiejek) oraz sezonowych (3 ruble).

Kończąc swoją recenzję dziennikarz ‘Rozwoju’ dodał “Wystawa teraźniejsza powinna szczerze zainteresować i rozbudzić nareszcie zamiłowanie do sztuki, tak słabo u nas rozwiniętej”. Autor nie mógł się spodziewać, że kilka naście lat później Łódź stanie się pierwszym polskim miastem posiadającym kolekcję sztuki nowoczesnej.

Więcej na temat wystawy zob.:
(g), Kronika. Wystawa sztuk pięknych w Łodzi, Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, illustrowany, 1908, r. 11, nr 227, s. 4
[b.a.], Sprawa przyszłej wystawy sztuk pięknych, Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, illustrowany, 1908, r. 11, nr 229, s. 5
(x), Przygotowania do wystawy sztuk pięknych, Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, illustrowany, 1908, r. 11, nr 232, s. 6
b, Wystawa sztuk pięknych, Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, illustrowany, 1908, r. 11, nr 236, s. 2
b, Wystawa sztuk pięknych, Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, illustrowany, 1908, r. 11, nr 250, s. 5
s, Wystawa sztuk pięknych, Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, illustrowany, 1908, r. 11, nr 257, s. 5
[b.a.], Wystawa obrazów, Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, illustrowany, 1908, r. 11, nr 265, s. 5
a, Z wystawy sztuk pięknych, Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, illustrowany, 1908, r. 11, nr 267, s. 5
a, Z wystawy sztuk pięknych, Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, illustrowany, 1908, r. 11, nr 270, s. 4
[b.a.], Pierwsza doroczna wystawa sztuk pięknych, Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, illustrowany, 1908, r. 11, nr 282, s. 3
Rozwoj1908_249.pdf
Afisz pochodzi z  czasopisma Rozwój, 1908, nr 249, s. 1,
źródło: Biblioteka Cyfrowa, Regionalia Ziemi Łódzkiej

[ato]


Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz