Zaproszenie – promocja książki prof. Józefa Poklewskiego

W imieniu zespołu redakcyjnego – Elżbiety Pileckiej, Alicji Saar-Kozłowskiej oraz Małgorzaty Wawrzak mamy zaszczyt zaprosić na uroczystą promocję książki prof. Józefa Poklewskiego, wieloletniego pracownika Wydziału Sztuk Pięknych UMK, wybitnego historyka sztuki i zasłużonego badacza dziejów sztuki polskiej nowożytnej oraz kultury wileńskiej – Studia w historii sztuki i kultury wileńskiej (wybór tekstów). Książka jest, wydanym już pośmiertnie, zbiorem artykułów Profesora.…

XVIII Seminarium muzealnicze – odwołane!

Zawiadamiamy, że z przyczyn organizacyjnych XVIII Seminarium Muzealnicze (o muzeach etnograficznych), zaplanowane na najbliższą sobotę – 28.09.2019 r. – zostało odwołane. Zapraszamy na kolejne spotkanie w październiku i grudniu, oraz na Międzynarodową Konferencję „Pamięć wieloraka” (14-16.11). Więcej informacji o seminariach można znaleźć w zakładce „Wydarzenia > Seminaria muzealnicze„.

Nabór na konferencję przedłużony do 30. września!

Do 30. września można nadsyłać propozycje wystąpień na konferencji międzynarodową Pamięć wieloraka: Muzea na ziemiach Rzeczpospolitej w epoce rozbiorów, która obędzie się w dniach 14-16 listopada 2019 roku w Toruniu.  Trzecia konferencja naukowa w ramach projektu badawczego Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.) finansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, stanowić będzie podsumowanie i publiczną prezentację…

XVII Seminarium Muzealnicze: o muzealnikach i badaczach muzeów

W sobotę, 15. czerwca 2019 r. obyło się kolejne seminarium muzealnicze, tym razem poświęcone twórcom i współtwórcom muzeów, a ludziom, którzy przyczynili się do pogłębienia wiedzy na temat tych instytucji. Bohaterami spotkania byli Seweryn Mielżyński, polityk i twórca kolekcji, która weszła w skład zbiorów muzealnych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Bronisław Gembarzewski, malarz batalista, historyk wojskowości,…

XVII SEMINARIUM MUZEALNICZE: o muzealnikach i badaczach muzeów

Zapraszamy na XVII SEMINARIUM MUZEALNICZE, które odbędzie się 15. czerwca  2019 r. w sobotę o godzinie 11:00-14:00, w sali 101 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.Będzie ono poświęcone postaciom muzealników i badaczy muzeów, którzy mieli znaczny wkład w budowanie kultury pamięci.Spotkanie poprowadzi Małgorzata Baka. Gośćmi specjalnymi Seminarium będą pani Agnieszka Murawska z Muzeum Narodowego…

Wielkanoc 2019

Zespół projektu Muzeum Pamięci składa współpracownikom, czytelnikom i obserwatorom oraz wszystkim zainteresowanym polską kulturą pamięci serdeczne życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych i oderwania się, przynajmniej na chwilę, od codzienności. A dla wprowadzenia w nastrój świąteczny, a być może także inspiracji przedstawiamy poniżej krótkie opisanie wielkanocnego „stołu inteligencji”, autorstwa Franciszka Gawełka (1911). „Na ogromnym stole, nakrytym śnieżnej…

XV Seminarium Muzealnicze

Trwa XV Seminarium Muzealnicze poświęcone metodyce pracy archiwalnej w instytucjach muzealnych i archiwalnych na Ukrainie, o których opowiedział prof. Dariusz Dąbrowski. W drugiej części omówione zostaną kwestie dotyczące planowanych w ramach projektu wydawnictw oraz organizacji konferencji międzynarodowej w listopadzie tego roku. W Seminarium biorą udział członkowie zespołu projektowego oraz studenci. Ma ono charakter zamknięty.

Okładka książki z postacią siedzącego mężczyzny piszącego w zeszycie na tle jeziora, fotografia czrno-biała, powyżej tytuł książki.

Początki muzealnictwa bydgoskiego – artykuł prof. Michała F. Woźniaka

W opublikowanym niedawno Opus Opificem Probat. Księga Pamiątkowa dedykowana Jerzemu Litwinowi, dyrektorowi Narodowego Muzeum Morskiego [Gdańsk: Narodowe Muzeum Morskie, 2019] pod redakcją Roberta Domżały, Marii Dyrki i Anny Ciemińskiej ukazał się artykuł dr. hab. Michała F. Woźniaka, prof. UMK, na temat początków muzealnictwa bydgoskiego, zrealizowany w ramach naszego projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do…