Theatrum Anatomicum – Gabinet Anatomiczny Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, 1815

Podwaliny Gabinetu Anatomicznego w Wilnie położył patomorfolog, Jakub Briotet, który w 1777 roku przybył z Francji do zreformowanej Akademii i Uniwersytetu Wileńskiego (wcześniej Akademia i Uniwersytet Wileński Towarzystwa Jezusowego). Początkowo kolekcja preparatów tworzona wraz z chirurgiem i położnikiem Mikołajem Regnierem  była gromadzona w Collegium Medicum założonym w 1773/1781 roku. W 1803 roku na mocy ukazu…

Zbiory Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1783

W 1783 roku przy Szkole Głównej Koronnej w Krakowie powstał Ogród Botaniczny, który miał być zakładem pomocniczym, miejscem prowadzenia warsztatów naukowych i prac badawczych. Pierwszy dyrektor prof. Jan Jaśkiewicz w latach 1783–1787, zgromadził tam niewielki zbiór dendrologiczny krajowych gatunków drzew, dwa XVIII-wieczne zielniki przywie­zione z południowej Europy oraz bogata kolekcja botaniczna ks. Michała Sołtyka, dziekana…

Wilno, 1803-1832, Zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: Gabinet machin

W latach 1803-1832 przy Zbiorach Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego funkcjonował Gabinet machin założony przez Waleriana Górskiego. W zbiorach znajdowały się przede wszystkim modele machin i narzędzi, które miały pomóc w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Do działalności gabinetu podchodzono poważnie, jego twórca – Walerian Górski – od 1817 roku szkolił się bowiem na koszt uniwersytetu z dziedziny mechaniki…

Kraków, 1783-1817, zbiory Szkoły Głównej Koronnej: Gabinet Historii Naturalnej

W 1780 r. Hugo Kołłątaj rozpoczął reformy Akademii Krakowskiej. W związku z jego raportem władze uczelni zleciły organizację Gabinetu historii naturalnej. Zadanie to zlecono w 1782 r. pracownikowi akademii, dr Jaśkiewiczowi, później Forsterowi. Pieniądze na ten cel przekazał prezes komisji Edukacji Narodowej Książę Prymas Michał Poniatowski. Jak pisano „Egzystencya Gabinetu historyi naturalnej pochodzi z dobroczynnych…

Braniewo, 1880, Gabinet Archeologii Antycznej przy Lyceum Hosianum

Gabinet Archeologii Antycznej Lyceum Hosianum w Braniewie [niem. Das Antik-Archäologische Kabinett am Lyceum Hosianum] został założony w 1880 r. z inicjatywy Wilhelma Weissbrodta (1836-1917) profesora  filologii na wydziale filozofii w Liceum Hosianum w Braniewie. Początkowo planował on stworzenie sali historycznej stanowiącej bazę dydaktyczną dla studentów uczelni. Pod koniec życia Weissbrodta katalog zbiorów liczył 1250 pozycji,…

Kraków, Muzeum Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1871)

„Muzea anatomiczne nie są po to tylko sporządzone, ażeby ciekawa publiczność je oglądała. Zadaniem muzeów jest, ażeby uczniowie medycyny lub doktorzy możebnie dokładne wiadomości o budowie ciała ludzkiego otrzymywali. Anatomia z książek na pamięć nauczana niewiele jest warta.” – to słowa twórcy Muzeum Anatomii UJ w Krakowie, prof. Ludwika Teichmanna.. Z początkiem XIX wieku przywożono…

Warszawa, zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Zbiór materii medycznej

Zbiór materii medycznej został założony przez Wincentego Szczuckiego, lekarza i chirurga w 1820 i funkcjonował przy Gabinecie farmaceutycznym. Dozór nad zbiorem powierzono preparatorom Gabinetu Farmaceutycznego. Obejmował on ok. 160-180 przedmiotów (narzędzi) oraz okazy podlegające systematycznej wymianie w związku z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi i szybkim zużyciem. Wśród okazów trwałych znajdowały się głównie naczynia, do nietrwałych należały…

Warszawa zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Gabinet farmacyiny

W 1809 na Uniwersytecie z inicjatywy farmakologa i wykładowcy Józefa Celińskiego założona została pracownia chemiczna i farmaceutyczna wraz ze zbiorem farmaceutycznym. Gabinet Farmacyjny [Farmaceutyczny] znajdował się początkowo w sali wykładowej, w pomieszczeniu w którym mieścił się również Gabinet Anatomiczny. Ze względu na wykorzystywanie w czasie wykładów i brak właściwych warunków przechowywania preparaty ulegały szybkiej degradacji.…

Warszawa, zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Gabinet Fizyczny

Gabinet Fizyczny był zbiorem o charakterze muzealnym tworzonym w ramach Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W jego zbiorach znalazły się przyrządy, urządzenia i aparatura fizyczna, nabywana głównie we Francji i w Londynie. Za twórcę Gabinetu uważa się Józefa Karola Skrodzkiego (1787-1832) fizyka, zoologa, profesora i rektora Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, członka Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk w Warszawie. Narzędzia…

Warszawa, zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869-1915): Gabinet Odlewów Gipsowych

Gabinet Odlewów Gipsowych był zbiorem o charakterze muzealnym tworzonym w ramach Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W jego zbiorach znalazły się najprawdopodobniej okazy o charakterze dydaktycznym [?]. Gabinet odlewów gipsowych przy Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim znajdował się w budynku muzealnym, sąsiadującym z Gabinetem Zoologicznym. Poważną trudnością w gromadzeniu zbiorów były niewielkie środki finansowe, które nie pozwalały na właściwe…