Zbiory Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1783

W 1783 roku przy Szkole Głównej Koronnej w Krakowie powstał Ogród Botaniczny, który miał być zakładem pomocniczym, miejscem prowadzenia warsztatów naukowych i prac badawczych. Pierwszy dyrektor prof. Jan Jaśkiewicz w latach 1783–1787, zgromadził tam niewielki zbiór dendrologiczny krajowych gatunków drzew, dwa XVIII-wieczne zielniki przywie­zione z południowej Europy oraz bogata kolekcja botaniczna ks. Michała Sołtyka, dziekana…

Wilno, 1803-1832, Zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: Gabinet machin

W latach 1803-1832 przy Zbiorach Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego funkcjonował Gabinet machin założony przez Waleriana Górskiego. W zbiorach znajdowały się przede wszystkim modele machin i narzędzi, które miały pomóc w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Do działalności gabinetu podchodzono poważnie, jego twórca – Walerian Górski – od 1817 roku szkolił się bowiem na koszt uniwersytetu z dziedziny mechaniki…

Kraków, 1783-1817, zbiory Szkoły Głównej Koronnej: Gabinet Historii Naturalnej

W 1780 r. Hugo Kołłątaj rozpoczął reformy Akademii Krakowskiej. W związku z jego raportem władze uczelni zleciły organizację Gabinetu historii naturalnej. Zadanie to zlecono w 1782 r. pracownikowi akademii, dr Jaśkiewiczowi, później Forsterowi. Pieniądze na ten cel przekazał prezes komisji Edukacji Narodowej Książę Prymas Michał Poniatowski. Jak pisano „Egzystencya Gabinetu historyi naturalnej pochodzi z dobroczynnych…

Braniewo, 1880, Gabinet Archeologii Antycznej przy Lyceum Hosianum

Gabinet Archeologii Antycznej Lyceum Hosianum w Braniewie [niem. Das Antik-Archäologische Kabinett am Lyceum Hosianum] został założony w 1880 r. z inicjatywy Wilhelma Weissbrodta (1836-1917) profesora  filologii na wydziale filozofii w Liceum Hosianum w Braniewie. Początkowo planował on stworzenie sali historycznej stanowiącej bazę dydaktyczną dla studentów uczelni. Pod koniec życia Weissbrodta katalog zbiorów liczył 1250 pozycji,…

Kraków, Muzeum Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1871)

„Muzea anatomiczne nie są po to tylko sporządzone, ażeby ciekawa publiczność je oglądała. Zadaniem muzeów jest, ażeby uczniowie medycyny lub doktorzy możebnie dokładne wiadomości o budowie ciała ludzkiego otrzymywali. Anatomia z książek na pamięć nauczana niewiele jest warta.” – to słowa twórcy Muzeum Anatomii UJ w Krakowie, prof. Ludwika Teichmanna.. Z początkiem XIX wieku przywożono…

Warszawa, zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Gabinet Fizyczny

Gabinet Fizyczny był zbiorem o charakterze muzealnym tworzonym w ramach Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W jego zbiorach znalazły się przyrządy, urządzenia i aparatura fizyczna, nabywana głównie we Francji i w Londynie. Za twórcę Gabinetu uważa się Józefa Karola Skrodzkiego (1787-1832) fizyka, zoologa, profesora i rektora Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, członka Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk w Warszawie. Narzędzia…

Warszawa, zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869-1915): Gabinet Odlewów Gipsowych

Gabinet Odlewów Gipsowych był zbiorem o charakterze muzealnym tworzonym w ramach Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W jego zbiorach znalazły się najprawdopodobniej okazy o charakterze dydaktycznym [?]. Gabinet odlewów gipsowych przy Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim znajdował się w budynku muzealnym, sąsiadującym z Gabinetem Zoologicznym. Poważną trudnością w gromadzeniu zbiorów były niewielkie środki finansowe, które nie pozwalały na właściwe…

Warszawa, zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869-1915): Gabinet archeologiczny

Gabinet archeologiczny Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskie był kontynuatorem Gabinetu starożytnych osobliwości, działającym przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim, które po 1832 roku trafiły pod zarząd Dyrekcji Gabinetów Naukowych Warszawskiego Okręgu Naukowego a następnie trafiły do Muzeum Starożytności przy uniwersytecie. Do 1869 roku zbiory wzbogacane były o okazy odnajdywane w czasie prowadzonych prac budowlanych. W ten sposób do zbioru…

Warszawa zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869-1915): Gabinet Mineralogiczny

Gabinet Mineralogiczny został przejęty po zbiorach Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W jego zbiorach znalazły się minerały, skamieniałości i okazy polskie i zagraniczne, a także narzędzia do eksploracji i badań. Zbiory tworzone były poprzez zakupy, dary i przekazy, w niewielkim stopniu ekspedycje. Za uporządkowanie kolekcji Gabinetu odpowiedzialny był  geolog Marek Antoni Pawłowicz (1789–1830), a następnie Antoni Wałecki…

Warszawa, zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869-1915): Muzeum Starożytności Słowiańskich Hipolita Skimborowicza

Muzeum Starożytności zostało założone w 1869 roku przy Szkole Głównej Warszawskiej z inicjatywy Hipolita Skimborowicza (1815-1880) pisarza, publicysty, redaktora kilku czasopism, pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej. Podstawą jego zbiorów stały się „różne zabytki historycznoarcheologiczne” zdeponowane w Gabinecie Zoologicznym, a stanowiące kolekcję Gabinetu starożytnych osobliwości Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Muzeum zajmowało cztery pomieszczenia na parterze Pałacu Kazimierzowskiego, w lokalu…