Olkusz, 1911, Muzeum Towarzystwa Krajoznawczego

Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Olkuszu powstał w 1911 roku, w tym samym roku, z inicjatywy pp. Paderewskiego, Piątkowskiego i inż. Osmołowskiego powstało Muzeum PTK w Olkuszu. Podstawą jego kolekcji stała się kolekcja geologiczna z jury krakowsko-wieluńskiej. Dzięki inicjatywie społecznej zdołano zebrać 700 eksponatów, dotyczących historii miasta i regionu, zwłaszcza przedmioty z dziedziny etnografii, archeologii…

Ojców, Muzeum Krajoznawcze, przyrodniczo-archeologiczne na zamku (1908)

Ojców był od poł. XIX wieku znanym ośrodkiem wypoczynkowym i uzdrowiskowym zwanym „Doliną Czarów”. Jednym z właścicieli był hr. Aleksander Przeździecki, który dla gości wybudował hotel „Pod Łokietkiem”, jego syn hr. Gustaw Przeździecki wzniósł naprzeciwko drugi hotel „Pod Kazimierzem”. W 1888 roku Ojców kupiła hr. Krasińska Adamowa Czartoryska, jej mąż hr. Adam Ludwik Czartoryski wybudował…

Jędrzejów, Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1911)

Historia zbiorów muzealnych w Jędrzejowie związana jest z postacią Feliksa Antoniego Przypkowskiego (1872-1951) lekarza, astronoma-amatora i kolekcjonera zegarów słonecznych. Swoje zbiory zaczął gromadzić od 1895 roku. Stała wystawa zbiorów zegarów została otwarta w 1909 roku, w tym samym czasie powstał Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Jędrzejowie, którego pierwszym prezesem został Przypkowski. Jednym z najważniejszych celów…

Kielce, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1908)

Muzeum przy Oddziale Kieleckim Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego zostało założone w 1908 roku i działało w ramach tamtejszej sekcji muzealnej. Kustoszem muzeum został Tadeusz Włoszek (1843-1933). Pierwszą siedzibą placówki były dwa pomieszczenia w Szkole Handlowej Żeńskiej, przy ul. Woźniesieńskiej 10. W 1909 roku zbiory muzealne – pozyskiwane jako dary i depozyty – zostały przeniesione do nowej…

Częstochowa, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1911)

W 1908 roku w Częstochowie powstał Oddział regionalny Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK). Jego założycielem został lekarz i działacz społeczny Władysław Biegański (1857-1917). W tym samym roku Towarzystwo przejęło darów od Komitetu Organizacyjnego Krajowej Wystawy Przemysłowo-Rolniczej i poszczególnych jej wystawców. Oprócz eksponatów otrzymano również gabloty, co ułatwiło organizację muzeum. Zarząd zajął się zapoczątkowaniem własnych zbiorów, a…

Lublin, Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1911)

Oddział PTK w Lublinie powstał 20 stycznia 1908, niespełna rok później podjęto próbę stworzenia kolekcji muzealnej. Projekty z 1909 roku obejmowały przede wszystkim założenie własnego muzeum i w tym celu Oddział zamierza rozesłać kwestionariusz w mieście i okolicy do osób, które mogłyby i zechciały ofiarować odpowiednie okazy.     Pod koniec 1909 roku Zarząd nawiązał współpracę z…