Zawiercie, 1911, Zbiory oddziału PTK

4 VI 1910 r. powstał oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Zawierciu, liczył on  66 członków, byli nimi m.in. ks. Zientara, ks. Wajzler, Stanisław Szymański, Pasierbińscy, Ginsberg, Malczewska, Mamelok, Izaak, dr.Brzeziński, Giertychowa, pierwszym prezesem został ks. Czesław Chodorowski. W XII 1911 r. na potrzeby oddziału wynajęto lokal i rozpoczęto gromadzenie zbiorów muzealnych. W 1912 r. przy…

Nowy Sącz, 1909, Muzeum Ziemi Sądeckiej

Towarzystwo Szkoły Ludowej założone w Krakowie w trakcie obchodów 100. rocznicy Konstytucji 3 maja w 1891 roku, swoim działaniem obejmowało Galicję,  Bukowinę,  Śląsk, Morawy i Bośnię. Towarzystwo „brało w opiekę i obronę język polski i narodowość polską tam wszędzie, gdzie tego zachodzi największa potrzeba, a więc przede wszystkim na kresach”. Jednym z zadań T.S.L. było,…

Suwałki, 1909, Muzeum Ziemi Suwalskiej

Jednym z pierwszych orędowników utworzenia muzeum w Suwałkach był Jan Bijejko, nauczyciel Prywatnej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej, który w 1907 r. pisał „Muzea są gwałtowną potrzebą naszego szkolnictwa, samouctwa, wreszcie naszego rolnictwa, przemysłu i handlu”, wskazując równocześnie na zakres przyszłej kolekcji – obejmującej zbiory przyrodnicze i etnograficzne oraz bibliotekę. Myśl tę podchwycili dyrektor oraz nauczyciele Szkoły.…

Wieluń, 1910-1912; 1914, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Oddział PTK w Wieluniu powstał w 1910 roku, jednak ze względu na brak ożywionej działalności, uchwałą Zarządu Głównego PTK z 1912 r., uległ rozwiązaniu. W styczniu 1914 postanowiono reaktywować oddział  i kontynuować gromadzenie zbiorów muzealnych. Lokal mieścił się przy ul. Gaszyńskiej w domu Tucha. Kustoszem zbiorów wybrano Józefa Kaczkowskiego. Uporządkowano zbiory i sporządzono ich katalog,…

Warszawa, 1908, Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

W 1906 r. powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, wówczas od samego początku zaczęto gromadzić zbiory. Były to głównie dary od założycieli PTK, firm, wydawnictw oraz sympatyków Towarzystwa. Muzeum mieściło się w lokalu Polskiej Macierzy Szkolnej przy ul. Sadowej 12. W 1907 r. odbyła się komisja likwidacyjna Polskiej Macierzy Szkolnej, a zgromadzone przez nią zbiory zdecydowano się…

Dąbrowa Górnicza, 1912, Muzeum Geologiczne im. Zygmunta Glogera

W listopadzie 1906 roku Polskie Towarzystwo Krajoznawcze postanowiło utworzyć oddział w Dąbrowie – ważnym ośrodku przemysłowym Zagłębia Dąbrowskiego. Po uzyskaniu zgody władz carskich, w 1907 roku powstał tu jeden z pierwszych oddziałów PTK, jego prezesem został dr Adam Piwowar – geolog, polarnik, wybitny krajoznawca. 28 maja 1908 roku, w Oddziale, utworzono m. in. sekcję ochrony…

Olkusz, 1911, Muzeum Towarzystwa Krajoznawczego

Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Olkuszu powstał w 1911 roku, w tym samym roku, z inicjatywy pp. Paderewskiego, Piątkowskiego i inż. Osmołowskiego powstało Muzeum PTK w Olkuszu. Podstawą jego kolekcji stała się kolekcja geologiczna z jury krakowsko-wieluńskiej. Dzięki inicjatywie społecznej zdołano zebrać 700 eksponatów, dotyczących historii miasta i regionu, zwłaszcza przedmioty z dziedziny etnografii, archeologii…

Ojców, Muzeum Krajoznawcze, przyrodniczo-archeologiczne na zamku (1908)

Ojców był od poł. XIX wieku znanym ośrodkiem wypoczynkowym i uzdrowiskowym zwanym „Doliną Czarów”. Jednym z właścicieli był hr. Aleksander Przeździecki, który dla gości wybudował hotel „Pod Łokietkiem”, jego syn hr. Gustaw Przeździecki wzniósł naprzeciwko drugi hotel „Pod Kazimierzem”. W 1888 roku Ojców kupiła hr. Krasińska Adamowa Czartoryska, jej mąż hr. Adam Ludwik Czartoryski wybudował…

Jędrzejów, Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1911)

Historia zbiorów muzealnych w Jędrzejowie związana jest z postacią Feliksa Antoniego Przypkowskiego (1872-1951) lekarza, astronoma-amatora i kolekcjonera zegarów słonecznych. Swoje zbiory zaczął gromadzić od 1895 roku. Stała wystawa zbiorów zegarów została otwarta w 1909 roku, w tym samym czasie powstał Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Jędrzejowie, którego pierwszym prezesem został Przypkowski. Jednym z najważniejszych celów…

Kielce, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1908)

Muzeum przy Oddziale Kieleckim Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego zostało założone w 1908 roku i działało w ramach tamtejszej sekcji muzealnej. Kustoszem muzeum został Tadeusz Włoszek (1843-1933). Pierwszą siedzibą placówki były dwa pomieszczenia w Szkole Handlowej Żeńskiej, przy ul. Woźniesieńskiej 10. W 1909 roku zbiory muzealne – pozyskiwane jako dary i depozyty – zostały przeniesione do nowej…