Kraków, gabinet historyczny Jana Pawła Woronicza w pałacu biskupim (1815-1850)

Z chwilą objęcia stanowiska biskupa krakowskiego w 1815 Jan Paweł Woronicz, duchowny, poeta, mówca i wielki patriota postanowił wznieść, na wzór puławskiej Sybilli założonej przez Izabelę Czartoryską, nowy poemat „przyozdobiwszy pałac biskupi na muzeum historyczne”. Głównym celem było zobrazowanie wielkich historycznych wydarzeń świadczących o świetności ojczyzny i wzbudzenie uczuć i emocji patriotycznych. Prace nad przebudową…

Arkadia k. Nieborowa, ogród sentymentalno-romantyczny Heleny z Przezdzieckich Radziwiłłowej (1778-1821)

W 1777 roku Helena z Przezdzieckich Radziwiłłowa (1778-1821) zakupiła majątek (wieś Łupia), położony niedaleko pałacu w Nieborowie należącego do Radziwiłłów od 1774 roku. Założony przez Radziwiłłową ogród sentymentalno-romantyczny – Arkadia – zaprojektowany został w przez Szymona Bogumiła Zuga, niektóre projekty wykonali inni artyści, m.in. Jan Piotr Norblin oraz Aleksander Orłowski.. W latach 1778-1821 na terenie…

Strugi, Pawilon japoński (1909-1914)

Stanisław Glezmer, inżynier i przemysłowiec, członek Rady Państwa w Petersburgu, w czasie podróży do krajów Dalekiego Wschodu w 1908 roku (9 miesięcy) zgromadził różnorodną kolekcję przedmiotów japońskiej i chińskiej wytwórczości przemysłowej i artystycznej, którą postanowił przywieźć do kraju. Jako nowy właściciel, od 1892 roku, majątku Strugi w Ziemi Sochaczewskiej, postanowił w 1909 roku do istniejącego…

Waplewo, zbiory Sierakowskich

Pałac w Waplewie Wielkim został wzniesiony w XVII w. na zlecenie podkomorzego malborskiego, później chełmińskiego, Kazimierza Zawadzkiego. Od 1765 roku właścicielami majątku była rodzina Sierakowskich. W XVIII w. wokół rezydencji stworzono założenie parkowe, czerpiące wzorów angielskich i francuskich. W XIX w. dwór dwukrotnie rozbudowywano. W 1800 roku nadano mu formy klasycystyczne, w czasie kolejnej przebudowy…

Rogalin, galeria obrazów Edwarda Aleksandra Raczyńskiego (1912)

Edward Aleksander Raczyński (1847-1926) polski kolekcjoner, prezes krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, poseł na Sejm Galicyjski we Lwowie, w latach 80-tych XIX wieku rozpoczął zakupy dzieł współczesnego malarstwa polskiego i europejskiego. Początkowo obrazy znajdowały się w pokojach rogalińskiego pałacu oraz krakowskim domu Raczyńskich przy ul. Szpitalnej. Wraz ze wzrostem zbioru kolekcjoner powziął decyzję o wybudowaniu…

Winna Góra, Kolekcja generała Jana Henryka Dąbrowskiego

W 1807 r. Cesarz Napoleon przekazał majątek biskupów poznańskich w wielkopolskiej Winnej Górze (Winnogórze) generałowi Henrykowi Dąbrowskiemu (1755-1818). Twórca i wódz Legionów Polskich osiadł w barokowym pałacu po zakończeniu wojen napoleońskich i w latach 1815-1816 zajął się dekoracją i aranżacją pałacowych wnętrz. Od 1809 r. Dąbrowski przywoził do pałacu mapy, książki, grafiki, materiały źródłowe do…

Warszawa, galeria Radziwiłłów w Królikarni (1830-1856)

Kolekcja Królikarni udostępniana publicznie w latach 1834-1849 stanowiła część zbiorów malarstwa wojewody wileńskiego Michała Hieronima Radziwiłła (1744-1831) zgromadzonych na przełomie XVIII i XIX w. i przechowywanych w trzech rezydencjach: Pałacu w Nieborowie, pałacu w Warszawie przy ul. Przechodniej i willi w Królikarni. Willa w Królikarni na dawnym terenie zwierzyńca Wettinów, gdzie hodowano i następnie polowano…

Niedźwiedź, kolekcja-muzeum Mieczkowskich (1885)

Wacław Mieczkowski (1869-1947) herbu Zagłoba, był ziemianinem, odbył studia rolnicze w Krakowie, mieszkał w dworze w Niedźwiedziu, w gm. Dębowa Łąka. Od lat 90. XIX w. gromadził on kolekcję, która stanowiła jedno z pierwszych, prywatnych, udostępnionych publicznie polskich muzeów. Zbór miał bardzo zróżnicowany charakter. W kolekcji znajdowały się m.in. broń i uzbrojenie (broń palna, biała,…

Miłosław, galeria malarstwa Seweryna Mielżyńskiego

Seweryn Mielżyński (1805-1872) był działaczem politycznym, malarzem, uczestnikiem powstań narodowych, prezesem honorowym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1865-1872. Zgromadził on kolekcję dzieł sztuki, która miała w zamyśle strać się Galerią Narodową. Początki kolekcjonerstwa Seweryna Mielżyńskiego z powodu niewielkiej ilości źródeł są trudne do określenia. Najprawdopodobniej w trakcie studiów kupował ryciny, być może pierwsze obrazy. Kolekcja obrazów…

Gołuchów, Zbiory Zamku xx. Czartoryskich

Od wczesnych lat 50-tych XIX wieku Izabella z Czartoryskich Działyńska (1830-1899), działaczka filantropijna, wspomagająca liczne emigracyjne stowarzyszenia o charakterze charytatywnym, związana z Paryżem, kolekcjonowała północną grafikę, europejskie rzemiosło artystyczne (przede wszystkim późnogotyckie i wczesnorenesansowe) z czasem również starożytności greckie, rzymskie i etruskie. W latach 70-tych XIX wieku przejęła od męża Jana Działyńskiego, w ramach rozliczeń…