1908 – Warszawa, Wystawa wycieczkowa

Wystawa wycieczkowa odbyła się z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w dniach 5-9.05.1908, w salach Towarzystwa Urządzeń Szkolnych i Pomocy Naukowych „Urania” przy ul. Siennej 39 w Warszawie. Wstęp na wystawę był bezpłatny, wolne datki zbierano do puszki. Celem wystawy było zobrazowanie 3 etapów wycieczek krajoznawczych: przygotowania do wycieczki, uczestnictwa w wycieczce oraz efektów po wycieczce…

1908 – Łowicz, Wystawa łowicka

W 1906 roku w Łowiczu zaczęto gromadzić zbiory szkolne w ramach działalności Towarzystwa Zbiorów Szkolnych. Jego aktywna członkini Aniela Chmielińska wyszła z ideą organizacji wystawy, na której można byłoby zaprezentować już zgromadzone zbiory i uzupełnić o nowe działy. Koncepcja ta została zrealizowana w 1908 roku. W pracę nad organizacją zaangażowała się młodzież oraz włościanie i…

1911 – Kraków, Wystawa współczesnej polskiej sztuki kościelnej im. Piotra Skargi

Wystawa otwarta 2 grudnia 1911 r. w Krakowie została zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Jak pisano „Wystawa ta nie stanęła ana pożądanym przez nas poziomie, mimo to znaczenie jej przez to zupełnie nie upada. Wyniki ujemne pozostaną dla nas nauką i otworzą nam oczy na tę zaniedbaną gałąź naszej kultury”. Na wystawie prezentowane były…

1909 – Wilno, Wystawa Urządzenie mieszkań

Wystawa „Urządzenie mieszkań” w Wilnie została zorganizowana w 1909 roku (16.08-15.09) z inicjatywy Towarzystwa Urządzenia Mieszkań, pod przewodnictwem komitetu organizacyjnego. Na jego czele stał Józef Montwiłł (1850-1911), ziemianin i działacz społeczny. Ekspozycja została zorganizowana w budynkach pofranciszkańskich, a przygotowania do niej trwały od 1908 roku. Równocześnie z ekspozycją mieszkań zorganizowano Wystawę Pomologiczną. Jak pisał Franciszek…

1913 – Warszawa, Wystawa ceramiki i szkła polskiego

W 1913 roku, w kamienicy Baryczków urządzono trzecią wystawę Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, prezentującą szkło i ceramikę.  Prezentowana była od czerwca do września, a w komitecie organizacyjnym zasiadali m.in. Edward hr. Krasiński, Rajnold hr. Przeździecki, Eliza margrabina Wielopolska, a także dwaj wybitni kolekcjonerzy rzemiosła artystycznego Gustaw Soubise-Bisier i Bohdan Wydżga, którzy na potrzeby ekspozycji…

1895- Łódź, I Wystawa Przemysłowa

Dnia 26 września 1895 r. w Łodzi na terenie parku Helenów zorganizowana została pierwsza Wystawa Przemysłowa. Inicjatywa organizacji wystawy pojawił się w gronie Towarzystwa popierania ruskiego przemysłu i handlu, a na czele komitet stali Juliusz Kunitzer oraz Władysław Wizbek. Na potrzeby ekspozycji wzniesiono zabudowę w postaci oszklonej hali „wystrzelającej pod niebo paru wieżycami i z…

1916 – Warszawa, Siedziby królewskie w Warszawie: Zamek, Łazienki

Po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan (1915) polscy architekci i historycy sztuki mieli możliwość, po raz pierwszy, zbadania pod względem architektonicznym i artystycznym najbardziej rozpoznawalnych warszawskich zabytków, a zajmowanych dotychczas przez władze rosyjskie: Zamku Królewskiego oraz Łazienek Królewskich.  Efektem tych działań stała się dokładna ich inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa i fotograficzna, którą zaprezentowano na wystawie Towarzystwa Opieki nad…

1915 – Warszawa, Wystawa Architektury Polskiej

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości zostało utworzone w 1906 roku. W 1911 roku na rzecz towarzystwa zakupiono Kamienicę Baryczków, która od 1912 roku stała się jego siedzibą. W 1911 roku Zarząd Towarzystwa zdecydował się na organizację retrospektywnych wystaw czasowych. Pierwszą z nich była ekspozycja „Stara Warszawa”, urządzona jeszcze w salach Ratusza miejskiego na placu Teatralnym.…

1912 – Kraków, Wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowem

W 1911 roku Delegacja  Architektów Polskich ze współudziałem Towarzystwa  „Polska  Sztuka  Stosowana” rozpoczęło organizację Wystawy architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowem. Miała zostać urządzona przy parku dra. Jordana  od maja do października 1912 roku. Jak pisał jeden z członków Komitetu Wykonawczego Jerzy Warchałowski, „ideą  przewodnią  jest  pokazanie na najlepszych przykładach, jak ma wyglądać dom na…

1910 – Kraków, Wystawa portretów kobie­cych z XVIII i XIX wieku

Narzekamy nieraz na dobroczynność, na jej bale, koncerta, loterye fantowe: ale postawmy się na chwilę w jej położeniu. Cóż ona biedna ma robić – pisał we wstępie do katalogu Stanisław Tarnowski – Dobroczynność  jest  pomysłowa,  miewa  szczęśliwe  natchnienia;  a  my  którzy  na  nią narzekamy,  zapominamy,  jak nieraz  zawdzięczamy  jej  miły  wieczór,  kiedy  się  dobrze  wytańcujemy …