1909 – Wilno, Wystawa Urządzenie mieszkań

Wystawa „Urządzenie mieszkań” w Wilnie została zorganizowana w 1909 roku (16.08-15.09) z inicjatywy Towarzystwa Urządzenia Mieszkań, pod przewodnictwem komitetu organizacyjnego. Na jego czele stał Józef Montwiłł (1850-1911), ziemianin i działacz społeczny. Ekspozycja została zorganizowana w budynkach pofranciszkańskich, a przygotowania do niej trwały od 1908 roku. Równocześnie z ekspozycją mieszkań zorganizowano Wystawę Pomologiczną. Jak pisał Franciszek…

1913 – Warszawa, Wystawa ceramiki i szkła polskiego

W 1913 roku, w kamienicy Baryczków urządzono trzecią wystawę Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, prezentującą szkło i ceramikę.  Prezentowana była od czerwca do września, a w komitecie organizacyjnym zasiadali m.in. Edward hr. Krasiński, Rajnold hr. Przeździecki, Eliza margrabina Wielopolska, a także dwaj wybitni kolekcjonerzy rzemiosła artystycznego Gustaw Soubise-Bisier i Bohdan Wydżga, którzy na potrzeby ekspozycji…

1895- Łódź, I Wystawa Przemysłowa

Dnia 26 września 1895 r. w Łodzi na terenie parku Helenów zorganizowana została pierwsza Wystawa Przemysłowa. Inicjatywa organizacji wystawy pojawił się w gronie Towarzystwa popierania ruskiego przemysłu i handlu, a na czele komitet stali Juliusz Kunitzer oraz Władysław Wizbek. Na potrzeby ekspozycji wzniesiono zabudowę w postaci oszklonej hali „wystrzelającej pod niebo paru wieżycami i z…

1916 – Warszawa, Siedziby królewskie w Warszawie: Zamek, Łazienki

Po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan (1915) polscy architekci i historycy sztuki mieli możliwość, po raz pierwszy, zbadania pod względem architektonicznym i artystycznym najbardziej rozpoznawalnych warszawskich zabytków, a zajmowanych dotychczas przez władze rosyjskie: Zamku Królewskiego oraz Łazienek Królewskich.  Efektem tych działań stała się dokładna ich inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa i fotograficzna, którą zaprezentowano na wystawie Towarzystwa Opieki nad…

1915 – Warszawa, Wystawa Architektury Polskiej

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości zostało utworzone w 1906 roku. W 1911 roku na rzecz towarzystwa zakupiono Kamienicę Baryczków, która od 1912 roku stała się jego siedzibą. W 1911 roku Zarząd Towarzystwa zdecydował się na organizację retrospektywnych wystaw czasowych. Pierwszą z nich była ekspozycja „Stara Warszawa”, urządzona jeszcze w salach Ratusza miejskiego na placu Teatralnym.…

1912 – Kraków, Wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowem

W 1911 roku Delegacja  Architektów Polskich ze współudziałem Towarzystwa  „Polska  Sztuka  Stosowana” rozpoczęło organizację Wystawy architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowem. Miała zostać urządzona przy parku dra. Jordana  od maja do października 1912 roku. Jak pisał jeden z członków Komitetu Wykonawczego Jerzy Warchałowski, „ideą  przewodnią  jest  pokazanie na najlepszych przykładach, jak ma wyglądać dom na…

1910 – Kraków, Wystawa portretów kobie­cych z XVIII i XIX wieku

Narzekamy nieraz na dobroczynność, na jej bale, koncerta, loterye fantowe: ale postawmy się na chwilę w jej położeniu. Cóż ona biedna ma robić – pisał we wstępie do katalogu Stanisław Tarnowski – Dobroczynność  jest  pomysłowa,  miewa  szczęśliwe  natchnienia;  a  my  którzy  na  nią narzekamy,  zapominamy,  jak nieraz  zawdzięczamy  jej  miły  wieczór,  kiedy  się  dobrze  wytańcujemy …

1894 – Mitawa (Jegława), Wystawa heraldyczna

Wystawa heraldyczna została zorganizowana pod koniec października 1894 roku przez Towarzystwo Naukowe (Gesellschaft für Literatur und Kunst) w tamtejszym Muzeum Prowincjonalnym, z okazji 10-lecia istnienia gmachu muzealnego. Jak pisał autor obszernej relacji, historyk i krajoznawca Gustaw Manteuffel, „Dzięki poważnym pracom mężów naukowo wykształconych, za­przestała już od lat wielu heraldyka służyć wyłącznie za pole do bez­myślnych,…

1904 – Kraków, Wystawa Ogrodnicza

W dniach 2-9  października 1904 roku w Krakowie, z inicjatywy Towarzystwa ogrodniczego odbyła się Wystawy Ogrodnicza. Patronat nad ekspozycję objęła Zofia hr. Tarnowska i Andrzej hr. Potocki. Praktyczną organizacją z ramienia Towarzystwa zajął się kierownik ogrodów miejskich Bolesław Malecki. Jak pisano w sprawozdaniu z wystawy, przedstawiała się ona „bardzo okazale”. Obejmowała kilka działów: szkółki, owocarstwo,…

1904 – Kraków, Wystawa metalowa

Wystawa metalowa w Krakowie została zorganizowana przez Towarzystwo dla popierania przemysłu krajowego „O własnych siłach”, na placu u zbiegu ulic: Wielopole, Starowiślna i Dietlowska. Jak pisano w sprawozdaniu w „Tygodnika Illustrowanego”: „Pawilony — a raczej jeden główny wielki pawilon, bo prócz niego i pawiloniku restaura­cyjnego niema innych budyn­ków, wraz z bramą wchodową projektowane i wzniesione…