Małgorzata BAKA, Tomasz de ROSSET | Projekt “Muzeum w polskiej kulturze pamięci… raport 2017

Badania zrealizowane w roku 2017 obejmowały przede wszystkim ewidencję i inwentaryzację wczesnych polskich instytucji muzealnych (wedle założeń przyjętych już na wstępnym etapie prac). Uzupełniony i skorygowany został sporządzony wstępnie ich wykaz. Na etapie projektowania badań spodziewano się ok. 150 instytucji, wedle stanu z końca roku 2016 odnotowano ich 239, w roku sprawozdawczym natomiast uzupełniono ten…

Małgorzata BAKA, Tomasz de ROSSET | 2016 – Podsumowanie pierwszego roku projektu “Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”

Celem projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej jest analiza i kompleksowe badanie roli wczesnych muzeów (założeń protomuzealnych oraz publicznych i prywatnych muzeów, jak też kolekcji prywatnych funkcjonujących w sferze publicznej do 1918 r.) jako instytucji stanowiących zwierciadło przemian kulturowych, oddziałujących zarówno w przeszłości, jak i obecnie…