Wystawy sztuki w Elblągu

Wystawy sztuki w Elblągu miały długą tradycję. W 1834 roku z inicjatywy Elbląskiego Związku Rzemiosł (Elbinger Gewerbe-Verein)została zorganizowana pierwsza Wystawa Sztuki i Rzemiosła. Zaprezentowano na niej liczne dzieła sztuki, obrazy, przykłady rzemiosła artystycznego, produktów rzemieślniczych. Kolejną zorganizowano trzy lata później. Wypożyczono wówczas obrazy ze Związku Rzemiosł w Królewcu, zaprezentowano także liczne przedmioty rzemiosła artystycznego i…

Seweryn Udziela (1857-1937) i Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Seweryn Udziela, etnograf, pochodził ze Starego Sącza, szybko przejawiał zainteresowania naukami przyrodniczymi, okoliczną przyrodą i życiem tutejszych mieszkańców. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego podjął pracę zarobkową, jako nauczyciel okolicznych szkół. Prowadził czytelnię ludową, w trosce o edukację młodzieży i dorosłych wydał kilka książeczek „dla ludu”. Owocem jego wczesnych zainteresowań było opracowanie „Materiały etnograficzne z miasta Robczyc…

Zbiory muzealne Pałaców Cesarskich w Warszawie

Zbiory muzealne Pałaców Cesarskich w Warszawie stanowią mało dotąd dostrzegany aspekt historii stołecznego muzealnictwa. Nazwa ta nie jest historyczna, ale Pałac na Wyspie, Biały Domek, pałac Myślewicki i Belweder w epoce rozbiorów stały się dość istotnymi, mającymi charakter na poły muzealny, miejscami udostępniania sztuki. Już w 1796 roku za panowania pruskiego na własność królewską przeszły…

Pro fide et patria. Kolekcja Branickich w Suchej

Właściciel dóbr na Ukrainie Aleksander Branicki (1821-1877) nabył w 1843 roku renesansowy zamek w Suchej, należący wcześniej do Jana Kantego Wielopolskiego. Dzięki sprawnemu zarządzaniu suska posiadłość stała się w 2 poł. XIX wieku jedną z nowocześniej prowadzonych na terenie Galicji. Najwięcej sławy jednak, przyniosła suskiemu zamkowi muzealno-biblioteczna kolekcja założona tu przez Branickiego, człowieka o wszechstronnych…

„Muzeum a pamięć” – pierwsza publikacja projektowa!

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce publikację pt. Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce pod redakcją Tomasza de Rosseta, Eweliny Bednarz Doiczmanowej oraz Aldony Tołysz, opublikowanej we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (2018). Stanowi ona pokłosie pierwszego Sympozjum Muzealniczego, zrealizowanego w ramach projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku):…

1890 – Katalog wystawy wyrobów rzemieślnicznych oraz przedmiotów wchodzących w zakres handlu wywozowego…, Warszawa

Katalog wystawy wyrobów rzemieślnicznych oraz przedmiotów wchodzących w zakres handlu wywozowego w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, w mies. marcu i kwietniu 1890 roku odbytej / wydany staraniem Kancelaryi Muzuem, Warszawa: Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, 1890 zasób Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 3.16.11.30.

Włocławek, Muzeum Ziemi Kujawskiej (1908)

Pomysł utworzenia Muzeum zabytków Kujawskiej Ziemi (Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego), pojawił się w czasie pierwszego walnego zebrania Oddziału Kujawskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, w maju 1908 roku. Wówczas też powstała sekcja muzealna. Przejęła ona zbiory przekazane przez Muzeum szkolne po zamkniętej Macierzy Polskiej. Pierwszym kustoszem została Felicja Olszewska. W 1909 roku kustoszem został Cyprian Apanowicz…