Warszawa, 1862 Muzeum Sztuk Pięknych

Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie powstało w 1862 r. na mocy „Ustawy o Wychowaniu Publicznym w Królestwie Polskim”. Kolekcję tworzyć miały zbiory rycin z ówczesnej Biblioteki Rządowej i Szkoły Sztuk Pięknych, obrazy olejne i odlewy gipsowe będące w zarządzie szkoły i działających w jej ramach gabinetów, a także kolekcja Piotra Fiorentiniego zakupiona przez Szkołę Sztuk…

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczpospolitej w epoce rozbiorów”

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 14-16 listopada br w Sali Konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Trzecia konferencja naukowa w ramach projektu badawczego Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.) finansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, stanowić będzie podsumowanie i publiczną prezentację jego rezultatów tak w tradycyjnej postaci publikacji i…

Warszawa, 1914, Muzeum Starożytności Polskich Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości zostało założone w 1906 roku, a pierwsze spotkanie odbyło się w sali Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Członkami Towarzystwa, oprócz wybitnych architektów, artystów i historyków byli także działacze czynni na polu kolekcjonerstwa i muzealnictwa, m.in. Zygmunt Gloger oraz Erazm Majewski. Już w 1906 roku utworzono wydział Architektoniczny, Starej Warszawy i Gospodarczy…

Kowno, 1897, Muzeum miejskie

Miejskie muzeum w Kownie ma długą tradycję. Zostało ono powołane w 1897 roku w oparciu o dwa zbiory. Pierwszy, paleontologiczny, zgromadzony został w czasie prac budowlanych przy fortyfikacjach Kowieńskich (1882) i po konsultacjach z Cesarską Komisją Archeologiczną w Sankt Petersburgu przekazany do zarządu miasta w Kownie. Twórcą drugiego zbioru był pochodzący z okolic Kijowa filolog…

1909 – Wilno, Wystawa Urządzenie mieszkań

Wystawa „Urządzenie mieszkań” w Wilnie została zorganizowana w 1909 roku (16.08-15.09) z inicjatywy Towarzystwa Urządzenia Mieszkań, pod przewodnictwem komitetu organizacyjnego. Na jego czele stał Józef Montwiłł (1850-1911), ziemianin i działacz społeczny. Ekspozycja została zorganizowana w budynkach pofranciszkańskich, a przygotowania do niej trwały od 1908 roku. Równocześnie z ekspozycją mieszkań zorganizowano Wystawę Pomologiczną. Jak pisał Franciszek…

Lublin, 1906, Muzeum Lubelskie

Projekt utworzenia muzeum w Lublinie pojawił się już na początku XX wieku. Językoznawca i etnograf Hieronim Łopaciński (1860-1906) „Słówku o potrzebie zakładania bibliotek i muzeów miejscowych i prowincjonalnych” (1903) wskazywał na konieczność utworzenia tego rodzaju instytucji w mieście. Jak pisał: w muzeach „prowincjonalnych lub miejscowych powinno być wszystko, co by dało pojęcie o tym właśnie…

1913 – Warszawa, Wystawa ceramiki i szkła polskiego

W 1913 roku, w kamienicy Baryczków urządzono trzecią wystawę Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, prezentującą szkło i ceramikę.  Prezentowana była od czerwca do września, a w komitecie organizacyjnym zasiadali m.in. Edward hr. Krasiński, Rajnold hr. Przeździecki, Eliza margrabina Wielopolska, a także dwaj wybitni kolekcjonerzy rzemiosła artystycznego Gustaw Soubise-Bisier i Bohdan Wydżga, którzy na potrzeby ekspozycji…

Połock, 1788, zbiory muzealne Kolegium Jezuickiego (Akademii Połockiej)

W 1580 roku z inicjatywy Stefana Batorego w Połocku utworzone zostało Kolegium Jezuickie. Jego pierwszym retorem został ks. Piotr Skarga. W uczelni, od 1812 Akademii Połockiej, gromadzono zbiory o charakterze muzealnym. W dużej mierze miały one charakter dydaktyczny i wykorzystywane były w czasie prowadzonych zajęć, w kolekcji znalazł się również zbiór malarstwa – głównie portrety,…

Wystawy sztuki w Elblągu

Wystawy sztuki w Elblągu miały długą tradycję. W 1834 roku z inicjatywy Elbląskiego Związku Rzemiosł (Elbinger Gewerbe-Verein)została zorganizowana pierwsza Wystawa Sztuki i Rzemiosła. Zaprezentowano na niej liczne dzieła sztuki, obrazy, przykłady rzemiosła artystycznego, produktów rzemieślniczych. Kolejną zorganizowano trzy lata później. Wypożyczono wówczas obrazy ze Związku Rzemiosł w Królewcu, zaprezentowano także liczne przedmioty rzemiosła artystycznego i…

1895- Łódź, I Wystawa Przemysłowa

Dnia 26 września 1895 r. w Łodzi na terenie parku Helenów zorganizowana została pierwsza Wystawa Przemysłowa. Inicjatywa organizacji wystawy pojawił się w gronie Towarzystwa popierania ruskiego przemysłu i handlu, a na czele komitet stali Juliusz Kunitzer oraz Władysław Wizbek. Na potrzeby ekspozycji wzniesiono zabudowę w postaci oszklonej hali „wystrzelającej pod niebo paru wieżycami i z…